facebook
Koronawirus
Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
Chirurgia jednego dnia
Komfortowe warunki
             

Logopedy
 

Logopedy 
 • afazja (głównie u osób po udarze mózgu)
 • afazja rozwojowa
 • exercise jurisdiction
 • diagnosis of speech
 • Diagnoza neurologopedyczna dzieci i dorosłych
 • dysfagia
 • dyslalia (wady wymowy)
 • dyzartria
 • gymnastics mouth and tongue
 • specialist consultations
 • Konsultacje specjalistyczne (dla rodziców dzieci oraz pacjentów dorosłych):
   
  • zaburzenia mowy

  • wybiórczość pokarmowa

  • karmienie niemowląt

  • ogólny rozwój dziecka

 • niepłynnośc mowy (jąkanie)
 • opóźniony rozwój mowy
 • Poradnictwo dla rodziców w zakresie rozwoju mowy, odżywiania niemowląt i rozwoju dziecka
 • compensatory and stimulating work with children with dyslexia
 • Terapia dorosłych i dzieci z zaburzeniami mowy po wypadkach komunikacyjnych, po przebytym udarze lub w wyniku choroby nowotworowej)
 • therapy of stuttering children and adults
 • neurologopedic therapy for people who have lost or have difficulty in mastering the ability to speak properly
 • pedagogical therapy
 • Terapia wad wymowy (dyslalii)
 • treatment of speech defects of children and adults
 • Terapia zaburzeń funkcji prymarnych u noworodków i niemowląt, w tym oddychania, połykania, ssania, gryzienia, żucia jako profilaktyka przed rozwojem zaburzeń mowy
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dorosłych:
   
  • Po udarach

  • Po wypadkach komunikacyjnych

  • Dyzartria (mowa powolna, niewyraźna, afoniczna, z komponentą nosową).

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci:
   
  • Afazja

  • Opóźniony rozwój mowy

  • Mutyzm

  • Zaburzenia mowy i komunikacji w Zespole Aspergera, autyzmie

  • Zaburzenia mowy po wypadkach komunikacyjnych, w wyniku choroby nowotworowej.

 • activities supporting the development of the child's speech
Bohun
Danuta Bohun
Specjalista logopeda.
Umów wizytę
Karpiczenko
Joanna Karpiczenko
Specjalista logopeda.
Umów wizytę
Specjalista psychodietetyk.
Umów wizytę
Specjalista psycholog.
Umów wizytę
 

powrót

 
 
About us
Our offer
Skin oncology
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013